Home

Ik & Geld – lespakket financiële educatie

  • Ik & Geld leert jongeren goed om te gaan met geld.
  • Het bestaat uit vijf interactieve lessen van elk één lesuur.
  • Het is geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
  • Alles lessen kunnen los ingezet worden en behandelen verschillende onderwerpen rondom financiën. Bekijk hier de inhoud per les.
  • Het lespakket Ik & Geld kan ingezet worden gedurende het hele jaar, maar past ook goed in een projectweek of tijdens de Week van het geld.
  • In de Week van het geld vind ook de European Money Quiz plaats. Een quiz over geld voor jongeren van 13 t/m 15 jaar, waarin zij opnemen tegen leeftijdsgenoten uit andere Europese landen.

Codename Future heeft dit lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).  Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Voor het mbo-onderwijs hebben Codename Future en de NVB ook lesmateriaal ontwikkeld voor financiële educatie: Snel Verdiend.

Waarom financiële educatie?

Nederlandse jongeren hebben steeds meer geld te besteden en komen eerder in aanraking met geld. Tegenwoordig zijn er ook meer jongeren met schulden, het is dus van belang om jongeren voor te bereiden op deze financiële verantwoordelijkheid. Voorlichting en bewustwording rondom geld zijn belangrijk bij jongeren t/m 20 jaar om een goede basis neer te leggen. Met het lespakket Ik & Geld kun jij aandacht besteden aan financiële educatie en zorg je voor zelfbewuste jongeren.

IkenGeld