Home

Ik & Geld – lespakket financiële educatie

De lessenserie Ik & Geld biedt de mogelijkheid om jongeren op een uitdagende manier te leren omgaan met geld. Het lespakket bestaat uit vijf interactieve lessen van elk één lesuur en zijn geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De lessen kunnen los ingezet worden en behandelen verschillende thema’s rondom financiën. Lees meer over de inhoud van de lessen bij thema’s.

Waarom financiële educatie?

Nederlandse jongeren hebben steeds meer geld te besteden en komen eerder in aanraking met geld. Tegenwoordig zijn er ook meer jongeren met schulden, het is dus van belang om jongeren voor te bereiden op deze financiële verantwoordelijkheid. Voorlichting en bewustwording rondom geld zijn belangrijk bij jongeren t/m 20 jaar om een goede basis neer te leggen. Met het lespakket Ik & Geld kun jij aandacht besteden aan financiële educatie en zorg je voor zelfbewuste jongeren.

Codename Future heeft dit lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).  Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Voor het mbo-onderwijs hebben Codename Future en de NVB ook lesmateriaal ontwikkeld voor financiële educatie: Snel Verdiend.