Home

Ik & Geld – lespakket financiële educatie

Nederlandse jongeren hebben steeds meer geld te besteden. Maar ze hebben ook steeds vaker schulden. Hoe ouder je wordt hoe meer financiële verantwoordelijkheid je krijgt.

Maar waar, wanneer en hoe doe je de benodigde kennis en vaardigheden op over geld? Financiële educatie voor jongeren op school is daarom belangrijk. Ik & Geld, het lespakket financiële educatie biedt de oplossing voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Financiële educatie wordt steeds belangrijker. De invloed van reclame op bestedingen, de trend dat de overheid steeds meer financiële beslissingen overlaat aan burgers en het huidige digitale tijdperk waarin betalingen steeds meer via ‘plastic geld’ verlopen, zorgen ervoor dat geldzaken ingewikkelder worden. Het is noodzakelijk om leerlingen daarop voor  te bereiden. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Codename Future hechten daarom groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

ik & Geld - lespakket financiële educatie

De lessenserie Ik & Geld biedt de mogelijkheid om jongeren op uitdagende wijze te leren omgaan met geld. De vijf interactieve lessen met verschillende thema’s kunnen los ingezet worden.

De Nederlandse Vereniging van Banken stelt ook dit jaar ‘Ik & Geld’ voor scholen uit het voortgezet onderwijs kosteloos beschikbaar.

Voor het mbo is de module ‘Snel verdiend’ ontwikkeld.
Klik hier voor meer informatie.