Home

Ik & Geld – lespakket financiële educatie

Het lespakket Ik & Geld maakt op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren van het voortgezet onderwijs. In de lessen is er veel ruimte voor discussie en het delen van meningen. Wij geloven in Peer-education, het leren van elkaar. Daarom zijn de lessen gericht op het gesprek in de klas. Hoe iedereen naar geld kijkt en over financiën denkt, is namelijk een interessant beginpunt van een discussie. In digibordlessen staan stellingen, waar leerlingen met hun telefoon of laptop op kunnen stemmen. De verschillen in hoeveelheid zakgeld of eigen financiële verantwoordelijkheid worden zo duidelijk.

Codename Future heeft dit lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).  Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Voor het mbo-onderwijs hebben Codename Future en de NVB ook lesmateriaal ontwikkeld voor financiële educatie: Snel Verdiend.

Waarom financiële educatie?

Nederlandse jongeren hebben steeds meer geld te besteden en komen eerder in aanraking met geld. Tegenwoordig zijn er ook meer jongeren met schulden, het is dus van belang om jongeren voor te bereiden op deze financiële verantwoordelijkheid. Voorlichting en bewustwording rondom geld zijn belangrijk bij jongeren t/m 20 jaar om een goede basis neer te leggen. Met het lespakket Ik & Geld kun jij aandacht besteden aan financiële educatie en zorg je voor zelfbewuste jongeren.

IkenGeld