Informatie

Informatie Ik & Geld

De lessenserie Ik & Geld bestaat uit vijf interactieve lessen van circa 60 minuten. De lessen zijn voor het schooljaar 2019-2020 helemaal geüpdatet en geactualiseerd. Er wordt ook meer aandacht besteedt aan digitalisering. De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en zijn geschikt voor leerjaar 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De lessenserie Ik & Geld biedt een boeiende interactieve aanvulling op bijvoorbeeld de lessen economie, maatschappijleer of mentoruur.  Ik & Geld is het hele jaar door te gebruiken en is natuurlijk ook inzetbaar in de Week van het geld, die elk jaar in maart plaats vindt. De lessenserie is universeel inzetbaar, dus je kunt het bij elk vak en voor verschillende doelgroepen inzetten.

Wat houdt het in?

Ik & Geld maakt op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren. In de lessen is er veel ruimte voor discussie en het delen van meningen. Wij geloven in Peer-education, het leren van elkaar. Daarom zijn de lessen gericht op het gesprek in de klas. Hoe iedereen naar geld kijkt en over financiën denkt, is namelijk een interessant beginpunt van een discussie. In digibordlessen staan stellingen, waar leerlingen met hun telefoon of laptop op kunnen stemmen. De verschillen in hoeveelheid zakgeld of eigen financiële verantwoordelijkheid worden zo duidelijk.

Het uitgeefpatroon van jongeren is erg beïnvloedbaar. Maar wie spelen daar de grootste rol in? En wat voor rol speelt de media en sociale media? Dit en meer wordt behandeld in Ik & Geld.

De lessenserie Ik & Geld bestaat uit:

  • Kant-en-klare digibordlessen met uitleg, filmpjes en stellingen. Leerlingen kunnen met hun telefoon stemmen op de stellingen.
  • Een interactief werkblad voor de leerling. De leerling gaat alleen of in tweetallen zelfstandig aan de slag met de lesstof.
  • Een uitgebreide docentenhandleiding om de lessen voor te bereiden.

Dit alles is te vinden in de online docentenomgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool.

Doel: Jongeren worden in de lessenserie ‘Ik & Geld’ bewust gemaakt van hun gedrag rondom geld
Doelgroep: Leerjaar 2 en 3 (voortgezet onderwijs)
Tijd: Vijf modules van elk één lesuur
Vorm: Digibordlessen en werkbladen
Organisatie: Modules kunnen los van elkaar worden ingezet
Vakken: Economie, financiële educatie, maatschappijleer