Informatie

Informatie Ik en Geld

De lessenserie Ik & Geld bestaat uit vijf interactieve lessen van circa 50-60 minuten. De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en zijn geschikt voor leerjaar 2 en 3 (VO). Ik & Geld besteedt op een vernieuwende manier aandacht aan het goed leren omgaan met geld, en biedt een boeiende interactieve aanvulling op de lessen economie, maatschappijleer of financiële educatie.

De thema’s van Ik & Geld sluiten aan bij de meest gebruikte lesmethodes. Waar de lesmethodes over het algemeen veel kennis en achtergronden bieden, maakt Ik & Geld op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren.

Doel: jongeren worden in de lessenserie ‘Ik & Geld’ bewust gemaakt van hun gedrag rondom geld
Doelgroep: leerjaar 2 en 3 (voortgezet onderwijs)
Tijd: vijf modules van elk één lesuur
Vorm: digibordlessen en werkbladen
Organisatie: modules kunnen los van elkaar worden ingezet
Vakken: economie, financiële educatie, maatschappijleer