Informatie

Informatie Ik & Geld

De lessenserie Ik & Geld bestaat uit vijf interactieve lessen van circa 50-60 minuten. De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en zijn geschikt voor leerjaar 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De lessenserie Ik & Geld besteedt op een vernieuwende manier aandacht aan het goed leren omgaan met geld, en biedt een boeiende interactieve aanvulling op de lessen economie, maatschappijleer of financiële educatie.

De thema’s van Ik & Geld sluiten aan bij de meest gebruikte lesmethodes. Waar de lesmethodes over het algemeen veel kennis en achtergronden bieden, maakt Ik & Geld op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren. In de lessen is er veel ruimte voor discussie en het delen van meningen. Hoe iedereen naar geld kijkt en over financiën denkt, is namelijk een interessant beginpunt van een discussie. Het uitgeefpatroon van jongeren is erg beinvloedbaar. Maar wie spelen daar de grootste rol in? En wat voor rol speelt de media en sociale media? Dit en meer wordt behandeld in de lessenserie Ik & Geld.

Doel: jongeren worden in de lessenserie ‘Ik & Geld’ bewust gemaakt van hun gedrag rondom geld
Doelgroep: leerjaar 2 en 3 (voortgezet onderwijs)
Tijd: vijf modules van elk één lesuur
Vorm: digibordlessen en werkbladen
Organisatie: modules kunnen los van elkaar worden ingezet
Vakken: economie, financiële educatie, maatschappijleer